<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Meer aandacht voor biodiversiteit

Door Anouk Breeman

ALBRANDSWAARD – ,,Wekelijks verdwijnen er bomen, waarvoor minder jonge boompjes terug komen", zei James Scharink (GL) maandagavond tijdens de algemene beschouwingen. Ook NAP noemde de kaalslag in het groen. ,,Eens in de vier jaar is het nodig om flink te snoeien", reageerde wethouder Martijn Heezen.

De VVD vroeg aandacht voor het stimuleren van biodiversiteit. In een motie roept zij het college op om biodiversiteit een onderdeel te maken van de omgevingsvisie. ,, Maak het een onderdeel van de inrichting en herontwikkeling van groengebieden en openbare ruimten", zei Jolanda Ram.

,,Weet u eigenlijk wel wat biodiversiteit is?", vroeg James Scharink (GL). ,, Er is kennis en expertise nodig. Betrek daarom de lokale natuurverenigingen hierin. Leg bloemenweides en grote insectenhotels aan."

Tuin
EVA en CU-SGP gaven aan dat deze motie wel erg lijkt op de motie die EVA vorig jaar indiende. Die werd afgewezen. ,,Waarom omarmt u deze dan wel?", wilde Thomas van der Knaap (EVA) van de wethouder weten.
,,Biodiversiteit is het instandhouden van het eco-systeem. Goed idee om dat op te nemen in de omgevingsvisie. Zo kunnen we aangeven waar het wél en waar het niet geldt. De motie van EVA gold meer voor de bebouwde kom en ging vooral over operatie steenbreek. Maar je kunt mensen niet opleggen hoe ze hun tuin moeten inrichten."
,,Hoe groter het gebied, hoe beter het resultaat", reageerde James Scharink (GL). ,,Als je het goed doet, komen er meer insecten. Bij biodiversiteit horen nu eenmaal insecten." De motie over biodiversiteit werd aangenomen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>