Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Gemeente worstelt met woningopgave

Door Anouk Breeman

ALBRANDSWAARD – Wonen, groen en veiligheid. Dat waren maandagavond de drie belangrijkste thema's tijdens de algemene beschouwingen. Deze gemeenteraadsvergadering was de eerste met burgemeester De Witte als voorzitter.

In opdracht van het Rijk moet Albrandswaard nieuwe woningen bouwen. ,,Er is dringend behoefte aan woningen voor ouderen en starters. Maar het college komt alleen maar met marktinitiatieven", zei Thomas van der Knaap (EVA). ,,In 2017 hebben we een motie aangenomen waarin staat dat inwoners en raadsleden vóóraf betrokken worden in woningbouwplannen. Die motie voert de wethouder niet uit."

,,In heb in regionaal verband een bod gedaan van 1.177 nieuwe woningen, waarvan 210 sociale woningen. Met het voorbehoud dat de raad daarmee instemt", reageerde wethouder Bas Boender. ,,De woningopgave is een ingewikkelde puzzel. In september komen we met een Actieplan Wonen, dat we op 7 oktober in de raad bespreken. Met woningbouwvereniging Poortugaal hebben we een intentie-overeenkomst afgesloten en over de Mariput is op 10 juli een bewonersavond."

Moties
,,Wanneer is de eerste woning gerealiseerd?", wilde Frans van Zaalen (CU-SGP) weten. ,,En bevriest u de marktinitiatieven totdat we in de raad het Actieplan hebben goedgekeurd?" Wethouder Boender: ,,Nee, want we zijn afhankelijk van de markt. En van de woningbouwverenigingen. Ik verwacht dat de eerste woning in 2022 is gerealiseerd."

De VVD verkiest zorgvuldigheid boven snelheid. ,,Als je meer woningen wilt bouwen, zul je óf de hoogte in moeten, óf de polders volbouwen. Dat vergt een zorgvuldig proces", zei Jolanda Ram.

EVA, GroenLinks, NAP en CU-SGP gaven de wethouder een onvoldoende. EVA diende zelfs een motie van treurnis in, maar die haalde het niet. StemLokaal opperde om te onderzoeken of Albrandswaard het keurmerk Citta Slow kan krijgen, waarmee Albrandswaard de woningopgave naar beneden kan krijgen. Deze motie werd wél aangenomen.

Meer berichten