<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Bomenridders niet gehoord over herplant op Stort

INGEZONDEN

De werkgroep Herinrichting Rhoonse Stort geeft woensdag 10 juli vanaf 19 uur in het gemeentehuis aan de Hofhoek in Poortugaal een presentatie over het herinrichten van de Rhoonse Stort. De Albrandswaardse Bomenridders roept iedereen die dit ter harte gaat, op om naar deze bijeenkomst te komen. De herinrichting is namelijk een mooi verhaal van diverse overheden en andere instanties die iedereen willen doen geloven dat de Bomenridders hun plannen van harte ondersteunen.

Niets is echter minder waar. Want als Bomenridders werden we pas bij het project Rhoonse Stort betrokken toen we bezwaar maakten tegen de kap van vijf hectare bos (zo'n 14 voetbalvelden) zonder dat er daarbij sprake is van daadwerkelijke opruiming van het gif en de vervuiling. Er wordt namelijk niets opgeruimd (gesaneerd); er komt slechts een laagje grond over de Stort, dat vrijkomt vanwege de herinrichting van de Zegenpolder.

En vanaf het moment dat wij als Bomenridders betrokken raakten bij dit project hebben we op diverse fronten geprocedeerd tegen deze massale bomenkap, tot aan de Raad van State toe. Maar onze bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard omdat de gemeente tussentijds de kapvergunningsplicht uit het bestemmingsplan had gehaald. Vervolgens hebben we geprobeerd om, via overleg, in ieder geval te zorgen voor herplant van bomen en groen op de Stort. Maar ook dat bleek niet haalbaar, zelfs niet nadat de gemeenteraad hiertoe een motie had ingediend.

Vervolgens hebben we alternatieven aangedragen voor herplant zo dicht mogelijk bij de Stort. Maar ook dat was niet mogelijk, want de Zegenpolder moet wijd en open blijven. Zelfs het planten van knotwilgen langs de watergangen was geen optie, want daar komen roofvogels op af en daardoor zouden de natuurdoelen in gevaar kunnen komen.

Uiteindelijk is er wel beloofd (door de gemeente en de provincie) dat er compensatie komt voor de in totaal 2000 gekapte bomen, maar men weet alleen nog even niet waar. Alle 'geschikte' gronden daarvoor zijn in eigendom van de Provincie en zullen beheerd gaan worden door de Gebiedscoöperatie. En het streefbeeld van deze club voor het Buijtenland van Rhoon biedt geen ruimte voor vijf of meer hectare bos. Conclusie: al onze alternatieven voor compensatie blijken niet haalbaar en worden weggestemd.

Roept dit ook bij u vragen op, kom dan naar deze bijeenkomst en stel uw vragen. Steun ons in deze zaak waarin we op papier mee mogen denken en praten maar waarin we aan het eind van het liedje niet gehoord worden vanwege allerlei vooringenomen standpunten.

Stichting Bomenridders Albrandswaard

www.bomenriddersalbrandswaard.nl

info@bomenriddersalbrandswaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>