Logo deschakelalbrandswaard.nl
dig
dig

Villa Gewoon Bijzonder

REGIO - Acht ouders realiseren zelf een zorgwoning in de regio BARgemeenten-RotterdamZuid-Dordrecht voor hun ernstig meervoudig beperkte kinderen.  
Ze hebben hiervoor stichting Villa Gewoon Bijzonder opgericht. De bedoeling is dat het een zorgwoning inclusief dagbesteding wordt voor tien bewoners, met allen een zeer intensieve zorgvraag.

De kinderen en jongvolwassen zijn ernstig beperkt en wonen nu nog thuis. Ze worden in de 24/7 zorg en begeleiding ondersteunt door diverse gespecialiseerde professionals. Maar ook voor deze kinderen komt er een moment dat zij het ouderlijk huis gaan verlaten. Niet in de laatste plaats omdat ook voor de ouders de jarenlange 24/7 zorg voor hun kinderen op een gegeven moment te zwaar wordt.

De kinderen hebben allen diverse fysieke beperkingen en zitten in een rolstoel. Naast ook ernstige verstandelijke beperkingen hebben zij vaak een moeilijk behandelbare vorm van epilepsie, een stofwisselingsziekte, verstoorde prikkelverwerking.  Ook hebben zij spraak-, gehoor- of zichtbeperkingen.

Voor deze enorme complexiteit van alle handicaps zijn de reguliere woonvoorzieningen niet ingericht en daarom zijn de ouders zelf een wooninitiatief gestart. Hiermee kunnen zij de regie houden over de intensieve zorg, wordt maatwerk geleverd en blijft ontwikkeling en de kwaliteit van leven van hun kinderen het belangrijkste.
De zorgwoning biedt plaats aan tien bewoners, waarbij nog gezocht wordt naar gegadigden voor twee openstaande plekken.

Er wordt gezocht naar een mooie locatie in de regio van de BARgemeenten-RotterdamZuid -Dordrecht. Voornamelijk gezien de gunstige mogelijkheden voor een goede locatie en de noodzakelijke nabijheid van ziekenhuizen en andere medische voorzieningen. Iedereen die een idee of goede tip heeft voor een mooie locatie wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen.

De toekomstige bewoners zullen de woonlasten vanuit hun Wajong-uitkering betalen. Maar er is nog veel geld nodig om alles te kunnen realiseren. Ouders en vrijwilligers zijn met diverse sponsoracties bezig om de aankoop van een stuk grond en de bouw van het pand mogelijk te maken.

In november collecteren vrijwilligers voor de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). De helft van die collecte opbrengst is bestemd voor Villa Gewoon Bijzonder. Ook zijn er diverse mogelijkheden om (fiscaal aantrekkelijk) te doneren.
Volgend jaar april organiseren ouders een heel bijzonder Gala evenement in theater Het Kruispunt in Barendrecht. En bij de veertigste editie van de Marathon Rotterdam in 2020 zullen vele lopers zich inzetten voor dit mooie project.

Ouders vragen geïnteresseerde investeerders en bedrijven, maar ook vrijwilligers en particuliere donateurs om zich te melden en mee te helpen om deze mooie woning voor hun kinderen te realiseren.

Ga voor meer informatie naar de website www.villagewoonbijzonder.nl

Meer berichten