<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto: Penningmeester Lia Pleit, secretaris Yvonne Schults, voorzitter Sher Molly en bestuurslid Sjaak Smeins zijn klaar voor nieuwe burgerinitiatieven...
Foto: Penningmeester Lia Pleit, secretaris Yvonne Schults, voorzitter Sher Molly en bestuurslid Sjaak Smeins zijn klaar voor nieuwe burgerinitiatieven...

Bestuurswissel Gemeenschapsfonds

ALBRANDSWAARD - Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard (SGA) is opgericht in oktober 2014 met als doel Albrandswaard leuker te maken door kleinschalige burgerinitiatieven te ondersteunen. Zij doen dit door middel van inzet van financiële middelen en met gebruikmaking van het uitgebreide netwerk van de bestuursleden. Het bestuur is de afgelopen jaren regelmatig gewisseld. Graag stellen zij de huidige samenstelling voor.

Door Yvonne Schults

Sinds 1 januari 2019 is Sher Molly voorzitter van SGA. Sher is zelfstandig maatschappelijk onderneemster in Rhoon. Yvonne Schults is vanaf januari 2017 secretaris. In het dagelijks leven is zij Ouderenwerker en schrijft zij freelance voor de Botlek. Sjaak Smeins is PR en communicatie-expert, ook binnen het bestuur. Per 23 mei is Lia Pleit penningmeester. Zij verdeelt haar tijd verder tussen haar baan als office manager en secretaris bij de Lions Rotterdam Zuid. Eind mei is officieel afscheid genomen van drie oudgedienden van het eerste uur, Jaap Kooimans, Harrij Mensinga en Evert van Kooij. Zij vonden het welletje na zo'n vijf jaar, maar blijven aan de zijlijn betrokken. Het nieuwe bestuur bedankt hen hartelijk voor hun inzet. Eerdere projecten van SGA zijn de 20 minibiebs en het maandelijkse Verhalenhuis met wisselende onderwerpen. Ook heeft SGA kleding en scooters verzorgd voor BuurtPreventie en de expositie 'Hedendaagse Iconen' mede mogelijk gemaakt. Info https://gemeenschapsfonds-albrandswaard.nl/.

Kom maar op met die initiatieven
Voorzitter Sher Molly van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard vraagt graag even aandacht voor het volgende: ,,Omdat mensen vaak initiatieven indienen die niet aan de beoordelingscriteria voldoen, willen wij deze graag nogmaals onder de aandacht brengen".

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard (SGA) is opgericht met als doel Albrandswaard leuker te maken door kleinschalige burgerinitiatieven te ondersteunen. Zij doen dit d.m.v. inzet van financiële middelen en met gebruikmaking van het uitgebreide netwerk van de bestuursleden. Sher vervolgt: ,,De aanvrager is altijd een organisatie zonder winstoogmerk (stichting, vereniging of burgerinitiatief), liefst met ANBI-status. Het positieve, maatschappelijke initiatief moet een kwalitatieve verrijking voor meerdere inwoners van Albrandswaard zijn en moet zich in de voorbereidende fase bevinden. Het initiatief zelf wordt uitgevoerd door vrijwilligers of betrokken personen/organisaties en bevordert samenhang, welzijn en/of leefomgeving van groepen in Albrandswaard. Initiatiefnemers leveren een eigen inbreng en beschikken over meerdere financieringsbronnen. Het project start niet eerder dan de beoordelingstermijn van SGA, zo'n acht weken". Bestuurslid Sjaak Smeins vult aan: ,,SGA kent ook enkele uitsluitingscriteria. Zo mag het initiatief geen commerciële, politieke of religieuze achtergrond hebben en geen exploitatie- of overheadkosten. Een initiatief mag geen individu als begunstigde/doel hebben". Penningmeester Lia Pleit besluit: ,,Als een initiatief aan de eisen voldoet, bepaalt het bestuur of en zo ja hoe SGA een bijdrage levert, in geld, goederen of door inzet van netwerk. We helpen het initiatief van de grond te krijgen, daarna moet de initiatiefnemer het zelf doen. Info https://gemeenschapsfonds-albrandswaard.nl/.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>