Logo deschakelalbrandswaard.nl

Succesvolle vogelexcursie

RHOON - Dat er in het buitengebied van Rhoon veel moois te beleven is bleek op de avond van 10 mei tijdens de vogelexcursie gehouden door Vereniging De Carnisse Grienden. De weersomstandigheden waren uitstekend en een enthousiast gezelschap stak van wal. Op een kleine twee kilometer afstand zagen ze een slechtvalk zitten op de televisiezendmast op de Waalhaven.

In de Rhoonse Weide was het tamelijk stil, desondanks zagen en hoorden ze rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus en roodborsttapuit. Langs de Koedood zongen meerdere rietgorzen hun lied. In en langs het water zagen ze onder andere fuut, kuifeenden oeverloper. Met zonsondergang scheen een prachtige gloed over de gerstvelden. Na een wandeling van twee uur zong uitgerekend naast de parkeerplaats een blauwborst, deze liet zich helaas niet zien.

Behalve vogels troffen ze ook nog een bijzondere plant genaamd blauw walstro. Deze zeldzame soort groeit in onze regio vooral op rivierdijken en in duingraslanden en was nooit eerder in Rhoon gezien.

Al met al een succesvolle tocht.

Meer berichten