Logo deschakelalbrandswaard.nl
Art Impression Hof van Spui
Art Impression Hof van Spui (Foto: Anouk)

Kopers Hof van Spui boos over vertraging bouwproject

RHOON – De zeventien eigenaren van de eengezinswoningen in de Hof van Spui hebben een brandbrief overhandigd aan de wethouder. Zij vragen zich af of fase 2 van dit bouwproject er ooit gaat komen. ,,Laat dit alsjeblieft geen Hof van Spijt worden", zei bewoner Ronald van Maurik maandagavond tegen de gemeenteraadsleden.

Op 17 december 2018 vroeg Van Maurik ook al aandacht voor deze zaak. Daarop stelde EVA vragen aan het college van burgemeester en wethouders. ,,De antwoorden waren teleurstellend en sindsdien horen we als kopers niets meer van de gemeente", aldus Van Maurik. De oude spuikom tussen de Essendijk, Dorpsdijk en Havendam wordt 'een dorps buurtje met landelijke opzet, gegroepeerd om een groene hof'. In fase 1 worden zeventien ééngezinswoningen en vier twee-onder-éénkapwoningen gebouwd. In fase 2 komen er nog eens veertien woningen bij, met een open groene ruimte in het midden.

Grijze loods
,,In plaats van een groen hofje kijken we uit op een grijze loods. Daardoor dalen onze woningen nu al in waarde. We verwachten serieuze actie van de gemeente", zei Van Maurik.
,,Ook wij zijn teleurgesteld over de antwoorden op onze vragen", reageerde Mariëlle Vergouwe (EVA), die maandagavond tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad opnieuw vragen stelde. Aanleiding voor de vertraging is een geschil dat de gemeente heeft met de eigenaren van het naastgelegen terrein.

Wijziging bestemmingsplan
,,Is er nu al mondelinge overeenstemming bereikt met de gebroeders Geeve?", vroeg Vergouwe. ,,Er is mondelinge overeenstemming over de grondwaarde, maar nog niet over de schadeloosstelling en de te verrekenen erfpachtcanon. Er is dus nog geen overeenstemming over het totale voorstel. Dat vinden we uitermate jammer en teleurstellend, vooral voor de bewoners van fase 1. Onze inzet is er op gericht om zo spoedig mogelijk een akkoord te bereiken", reageerde wethouder Bas Boender.

Om fase 2 mogelijk te maken moet bovendien het bestemmingsplan worden gewijzigd. ,,Dus daarover komt weer een hele procedure met ter inzagelegging en dergelijke? Dat duurt dus nog maanden!", reageerde Jolanda Ram (VVD). ,,Voor fase 1 is het bestemmingsplan inderdaad al gewijzigd, maar voor fase 2 moet het nog een keer", bevestigde de wethouder.

Meer berichten