Logo deschakelalbrandswaard.nl

Meedenken over vraagstuk wonen

ALBRANDSWAARD – Meer appartementen, niet bouwen in het gebied rondom de Rhoonse Grienden en de Overhoeken transformeren naar woningbouw. Dat zijn enkele uitkomsten van de bijeenkomst, die de gemeente op 18 april hield met als thema 'Wonen in Albrandswaard'.

Albrandswaard staat de komende jaren voor een forse woningbouwopgave. Om dit mogelijk te kunnen maken, buigt de gemeente zich over de vragen waar woningbouw mogelijk is en in welke vorm. Op 18 april was er een themabijeenkomst, waarbij inwoners mee mochten denken over deze vraagstukken.

Keuzes
De belangstellenden kregen de kans om aan te geven welke gebieden absoluut vrij moeten blijven van woningbouw, op welke locaties in de toekomst wel gebouwd kan worden en of er gebieden zijn die getransformeerd kunnen worden. Ook het type woningen werd besproken.
Wethouder Bas Boender: ,,Iedereen had een constructieve houding en dacht goed mee. Zij begrijpen ook dat we voor een serieuze opgave staan. Met de uitkomsten kunnen we starten met het maken van een visie." 

Behoud van natuur
Omdat groen en natuur hoog in het vaandel staan, gaven velen aan dat bouwen in de polders niet op prijs wordt gesteld. Als er dan toch een polder moet worden 'opgeofferd', dan was het Polder Albrandswaard of de Rand van Rhoon.

Locaties die als geschikt werden bestempeld, zijn: Rhoon richting Portland, tussen Rhoon en Poortugaal en langs de Rhoonse Baan. Boender: ,,De mensen hadden als argument dat we op deze manier de drie kernen meer kunnen verbinden met elkaar."
Ook (geconcentreerd) bouwen langs de Oude Maas, bij metrostations en bij verouderde bedrijventerreinen behoort tot de mogelijkheden.

Bedrijventerreinen
Het bedrijventerrein Overhoeken werd aangemerkt om te transformeren naar woongebied. Ook oude bedrijfslocaties moeten nader onderzocht worden op de mogelijkheid tot woningbouw. Kanttekeningen hierbij zijn dat de vraag is waar de bedrijven dan naartoe moeten en of de nieuwe woningen wel op bereikbare afstand van voorzieningen komen.

Hoogbouw
Hoogbouw werd deze avond niet uitgesloten. Maar dan wel op voorwaarde dat het zich concentreert op één plek. Bijvoorbeeld een woontoren langs de Oude Maas. De gedachte van de belangstellenden is dat zij liever hoogbouw op één plek zien dan dat woningen worden uitgesmeerd over buitengebieden en nog meer ruimte verloren gaat.

Omgevingsvisie
De bijeenkomst was onderdeel van de omgevingsvisie. Dit is een visie met doelstellingen voor de lange termijn. De doelstellingen zeggen iets over de leefomgeving. Hoe willen de inwoners wonen en werken? Hoe draagt de leefomgeving bij aan de gezondheid?
Op donderdag 16 mei volgt een nieuwe themabijeenkomst. Hierbij staat de 'gezonde leefomgeving' centraal. Meer informatie of aanmelden voor de avond: m.pijlman@bar-organisatie.nl.  

Meer berichten