Logo deschakelalbrandswaard.nl

ChristenUnie/SGP stelt vragen over OZB

ALBRANDSWAARD - ChristenUnie/SGP fractie Albrandswaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de fouten die gemaakt zijn bij het bepalen van de hoogte van de OZB in de gemeente Albrandswaard.
Instellingen, bedrijven en particulieren in de gemeente kregen allemaal een te hoge aanslag van OZB.

De fractie van CU/SGP vraagt het college om aan te geven hoe hoog de extra kosten zijn om iedereen een nieuwe gewijzigde aanslag te sturen en of het niet goedkoper is het te veel betaalde bedrag in 2019 te compenseren in 2020.
Het gaat namelijk om enkele tientjes voor particulieren en een paar honderd euro voor bedrijven.

De brief die ChristenUnie/SGP fractie Albrandswaard stuurde:

Aan: College van B&W van de gemeente Albrandswaard 

Van: Fractie CU/SGP 

Schriftelijke vragen: 

OZB-tarieven 

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 57368 hebben wij de volgende vragen: 

1. Sinds wanneer is het bekend, duidelijk geworden dat de oude tarieven van 2018 in 2019 zijn doorgevoerd? 

2. Wat worden de extra kosten van het SVHW wanneer de tarieven aangepast worden vastgesteld? (er dienen nieuwe aanslagen te worden opgemaakt en verstuurd) 

3. Is er overwogen om de tarieven te handhaven zoals ze zijn vastgesteld in de verordening? Waarom wel? Waarom niet? 

4. Is er een mogelijkheid om de verlaging van de OZB voor 2020 door te voeren en het nu de teveel opgelegde OZB te reserveren voor 2020? Waarom wel? Waarom niet? 

Wij verzoeken u vriendelijk de vragen te beantwoorden voordat er een nieuwe tariefverordening 2019 wordt vastgesteld. 

Namens de fractie CU/SGP 

ChristenUnie- SGP 

Frans van Zaalen 

Fractievoorzitter 

Meer berichten