<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Netwerken over laaggeletterdheid

Door Yvonne Schults

RHOON – In wijkcentrum Portland werd op 4 april een presentatie over laaggeletterdheid gegeven. Deze bijeenkomst was georganiseerd op initiatief van de gemeente Albrandswaard, Stichting Welzijn Albrandswaard, Bibliotheek AanZet en Stichting Lezen & Schrijven.

Na een kort welkomstwoord door Jolanda Buitenhuis, Coördinator Zorg & Welzijn namens het Wijkteam Albrandswaard opende wethouder Martijn Heezen officieel de bijeenkomst. Aansluitend startte Arend Wesdijk, coördinator basisvaardigheden bij Bibliotheek AanZet zijn presentatie. Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Onder laaggeletterdheid wordt niet alleen verstaan dat mensen niet of slecht Nederlands spreken, luisteren, lezen of schrijven. Ook slechte cijfervaardigheid (rekenen, cijfers of geldzaken) of computer of internetvaardigheden vallen hieronder. Laaggeletterdheid is lastig voor de betrokkene, de kans op schulden en depressie zijn groter bij deze groep mensen. Wim Riegman van SeniorWeb vertelde hoe hij met een aantal enthousiaste vrijwilligers in de Boekenstal (maandagochtend) en Wijkcentrum Portland (donderdagmiddag) mensen helpt met de computer. Zij geven cursussen digitale vaardigheden, helpen mensen met internetbankieren, enzovoort. Aansluitend werd een confronterend filmpje getoond over een autochtone man die niet kon lezen of schrijven, maar zich schaamde om hier iets aan te doen. Hij had smoezen zoals bril niet bij zich, pijn aan zijn hand, slecht handschrift, enz. Toen hij zijn kinderen niet kon helpen met hun huiswerk, is hij een cursus gaan volgen. Nu is hij trots dat hij boekjes kan lezen met zijn kleinkinderen.

Overigens is 65 procent van de laaggeletterden autochtoon, terwijl het vooroordeel heerst dat laaggeletterdheid meer voorkomt bij allochtone Nederlanders of mensen met een verstandelijke beperking. Ashlynn van den Elshout, Communicatieadviseur bij Aafje vertelde dat Aafje samen met Bibliotheek AanZet taaltrajecten heeft geregeld voor hun medewerkers. Deze kennis maakt hen trots en zelfverzekerd. Tevens presenteerden drie lokale taalaanbieders zich. Sagénn Educatie richt zich op mensen die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn.
NL Educatie is een landelijke taalschool die non-formele trajecten aanbiedt. Het Albeda college biedt in Rotterdam formele trajecten aan met diploma. In Albrandswaard zijn naar schatting 2.000 inwoners laaggeletterd. Zij kunnen via VraagWijzer (telefoon 010-5011222) bekijken welke training het best bij hen past. Sylvia Beijleveld van Profila Zorg lichtte nog kort toe hoe lastig het is om bij (licht) verstandelijk beperkte mensen te herkennen of ze laaggeletterd zijn. Ook zij gebruiken namelijk vaak smoezen.

Alle aanwezigen zijn het er over eens dat laaggeletterdheid moeilijk te ontdekken is. Zij doen hun best altijd duidelijk, kort en bondig en zo begrijpelijk mogelijk te communiceren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221959&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>