<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Een duurzamere en goedkopere waterkringloop

ALBRANDSWAARD – De gemeente en waterschap Hollandse Delta gaan samen voor duurzaamheid en een efficiënte omgang met water. De eerste stap hier naartoe hebben zij gezet met het tekenen van een overeenkomst. Hierin is te lezen dat de twee partijen informatie uit elkaars systemen gaan delen.

De gemeente geeft het waterschap met deze overeenkomst toegang tot data over de gemeentelijke riolering. Het waterschap geeft op haar beurt de gemeente informatie (data) over het afvalwaterzuiveringsproces. Door inzage te krijgen in elkaars systemen moet uiteindelijk de waterkringloop duurzamer worden en moet het ook leiden tot een kostenbesparing.

Een slag maken
Wethouder Martijn Heezen: ,,Op deze manier kunnen we beter sturen op de waterketen. Als we afvalwater transporteren, dan willen we zo min mogelijk water transporteren tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen door het samenbrengen van informatie van de verschillende systemen."

Er wordt nu gewerkt met berekeningen en met verwachtingen hoeveel afvalwater er komt uit gebieden. ,,Met de meetsystemen en het delen van de data kun je precies zien waar de berekeningen kloppen en waar niet. Als er bijvoorbeeld minder afvalwater is dan in de papieren staat, dan kun je een slag maken. En op deze manier kun je ook zien waar de moeilijke punten liggen", aldus de wethouder.

Minder overstort
Ook kan er nu beter geanticipeerd worden op het risico op overlopen van het rioolstelsel op het oppervlaktewater (sloten en vijvers), zogenaamde overstortingen. Wethouder Heezen: ,,Als je de regenradar goed in de gaten houdt, kun je bij veel regen van te voren vast water via stuwen afvoeren om meer ruimte te creëren. We kunnen met al deze data zoveel meer en beter sturen. Daar moeten we gebruik van maken."

Hoe werkt het?
Afvalwater van huishoudens wordt verzameld in ondergrondse pompkelders (rioolgemalen). Van daaruit pompt de gemeente het op en gaat het via een leiding naar de zuiveringsinstallatie van het waterschap. Het meest efficiënt zou zijn om het afvalwater gescheiden te houden van het regenwater. ,,Het is niet efficiënt om relatief schoon regenwater op te pompen en vervolgens door het zuiveringsproces te laten gaan", aldus wethouder Martijn Heezen. Het liefst legt de gemeente dan ook gescheiden stelsels aan. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar gebeurd is bij de Ribbiuslaan in Rhoon en ook gedeeltelijk gaat gebeuren in de Bomenbuurt, nu het riool daar aan vervanging toe is. Daar wordt een regenwaterriool gelegd op de locaties waar de huidige riolering wordt vervangen. Daarnaast wordt het regenwater dat op de speelterreintjes valt afgevoerd naar oppervlaktewater. Wethouder Heezen: ,,We moeten ons beter voorbereiden op de toekomst waarbij we onze kwetsbaarheid en kosten verminderen en de kwaliteit verbeteren." 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221959&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>