<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Start gemaakt met plannen Basita

ALBRANDSWAARD – De entree naar Rhoon krijgt een nieuw gezicht. Als het aan AKM Projectontwikkeling ligt, herrijst er op de plek van Basita, aan de Dorpsdijk 115, een appartementencomplex. De gemeente en AKM ondertekenden een startovereenkomst voor onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen.

AKM is inmiddels gestart met de uitwerking van een plan, dat moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de omgeving. De gemeente is nauw betrokken bij de ontwikkeling en vervult een regisserende rol.

Startovereenkomst
De gemeenteraad stemde 4 februari in met de ondertekening van een startovereenkomst. De gemeente en ontwikkelaar AKM ondertekenden deze op 20 februari.
De overeenkomst houdt in dat de ontwikkelaar onderzoekt of het bedachte appartementencomplex mogelijk is op het terrein binnen de gestelde kaders.
Een van die kaders is dat de plannen worden uitgewerkt in overleg met de omwonenden. Het contact hiertoe is al gelegd. Op aandringen van de raad zijn daarnaast ook afspraken vastgelegd over de zorg voor voldoende parkeergelegenheid en het behoud van het karakteristieke groen (vijf platanen). De gemeente ziet erop toe dat het plan aan alle voorwaarden voldoet voor er wordt overgegaan op de volgende stap in het proces: de ontwikkelingovereenkomst.

Nieuw leven
Omdat het initiatief niet past binnen het bestemmingsplan is de zogenoemde marktinitiatievenprocedure opgezet. Deze houdt in dat er – na goedkeuring van de gemeenteraad – mag worden afgeweken van het bestemmingsplan mits de plannen passen binnen meegegeven kaders. Na deze procedure volgt dan nog wel de gebruikelijke procedure om het bestemmingsplan daadwerkelijk aan te passen.
Wethouder Bas Boender: ,,Het kantoor op de hoek van de Dorpsdijk met de Groene Kruisweg staat al jarenlang leeg. Dat maakt het aangezicht er niet fraaier op. Dit terwijl het juist de entree van een van onze dorpen is. Ik ben daarom blij dat AKM deze plek nieuw leven wil inblazen. Het spreekt voor zich dat wij daarbij als gemeente een vinger aan de pols houden."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>