<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Ontwikkelingen bij Basita krijgen vorm

RHOON - Rhoon krijgt een nieuwe entree. Aan de Dorpsdijk 115, beter bekend als Basita, zal een appartementencomplex komen met 22 appartementen. Dit is althans het plan van projectontwikkelaar AKM Projectontwikkeling. ,,Ons idee is om iets goeds te maken, in samenspraak met omwonenden", reageert Nico de Bruijn van AKM. Behoud van het karakteristieke groen en de parkeerproblematiek zijn de twee onderwerpen die er het meest toe doen binnen de politiek en het dorp, zo lijkt het. Maar ook de grootte van de nieuwbouw en het feit dat er - wederom - geen sociale woningen worden gebouwd, houdt de gemoederen bezig.

,,Ik merk dat de meeste omwonenden helemaal niet negatief gestemd zijn", zegt Nico de Bruijn. ,,De boodschap die ze afgeven, is: zorg dat onze belangen niet worden geschaad. En het is onze intentie om het samen met de omwonenden te doen." Om dit goed vorm te geven is er een meedenkgroep opgericht. Deze bestaat uit zes omwonenden.

Het behoud van de vijf grote platanen is al toegezegd door AKM en er zal bij de ontwikkelingen goed naar de bomen worden gekeken. ,,We laten het bouwproces voor de platanen begeleiden en monitoren door een gespecialiseerd bomenexpert, om dit proces zo veilig mogelijk te laten verlopen voor de platanen. Bijvoorbeeld dat als we de kelder graven we de wortelstructuur niet aantasten."
Martin van der Spek, een van de omwonenden die meedenkt in het proces en weet wat er bij de meeste omwonenden speelt, ziet dit niet positief tegemoet. ,,Mijn inschatting is dat Nico de Bruijn te optimistisch denkt. Ik betwijfel of de bomen het halen, gezien hoe dicht er bij de bomen wordt gebouwd. Ik vrees dat er veel van de wortels en takken af moet. Maar als de bomen afsterven, dan gaat dat geleidelijk en is er uiteindelijk niets meer aan te doen."

Parkeren
Het verzorgen van voldoende parkeerplaatsen lijkt geregeld. De Bruijn: ,,De parkeerproblemen komen vooral door de kantoren. Het lijkt nu echter of wij dat probleem moeten oplossen." Wat je nu ziet, is dat er op de weg wordt geparkeerd. Een wantoestand, vindt De Bruijn. Hij heeft bedacht om net naast de plek waar nu op de weg wordt geparkeerd, als je vanaf de Dorpsdijk linksaf slaat de Ravelstraat in, eigen parkeerplaatsen neer te zetten. Wat betekent dat daar parkeren op de weg straks niet meer mogelijk is. ,, We gaan voor plekken met een beugel, die ook voor de gebouweigenaren van omwonenden zijn. Ik wil de omwonenden hierin echt tegemoet komen. Het gaat mij niet overkomen dat mensen van de kantoren in onze tuin parkeren."

'Het zijn keuzes die je moeten maken'

Martin van der Spek: ,,Er staan altijd zes auto's geparkeerd op werkdagen en die plekken zouden dan verdwijnen. Daarbij zouden ze bovenop de wortels van een plataan worden gezet. Die kunnen dat op den duur niet hebben. Er zijn wel constructies voor te bedenken, maar het wordt een lastig verhaal."
Een woordvoerder van de gemeente meldt dat het in de Ravelstraat inderdaad vaak vol staat met geparkeerde auto's. ,,Je mag er wel parkeren, maar het zijn geen aangelegde vakken. Dat is echter geen gewenste situatie; het is onoverzichtelijk. Maar voor nu wachten we eerst het definitieve plan van AKM af. Wanneer dat er is gaan we nog eens goed kijken naar de verkeerssituatie."

Sociaal
Dat het gaat om 22 appartementen van ongeveer 130 vierkante meter en er geen sociale woningen komen, heeft reacties opgeleverd binnen de politiek. De Bruijn: ,,Maar sociale huur vind ik per definitie niet sociaal. Sociale koopwoningen wel, die hebben wij onder andere in Heerjansdam gemaakt. Ik denk dat je altijd eigen bezit moet proberen te stimuleren." Op deze plek is dit echter geen haalbare kaart door allerlei randzaken waaraan moet worden voldaan. ,,Het zijn keuzes die je moet maken; je kunt niet alles krijgen. Iedereen, ik ook, is begaan met de tuin en het behoud van de bomen. Er werd gekozen voor kwaliteit en groen." Het worden ook zogenoemde nul-op-de-meterwoningen; ook daar hangt een prijskaartje aan. ,,Ik had een gebouw op pootjes neer kunnen zetten (zonder parkeergarage) en het terrein vol kunnen zetten met parkeerplaatsen. Als je kiest voor kwaliteit dan kost dat geld."
Daarbij zouden er bij sociale woningen nog meer parkeerplaatsen worden gemaakt, legt De Bruijn uit. Nu gaat het om 22 appartementen. Omdat het om grotere woningen gaat, wordt er gerekend met 1,7 parkeerplek per appartement. ,,Als je de appartementen opknipt, kom je uit op 44 appartementen. Die zijn kleiner, dus dan reken je met 1,3 parkeerplek per appartement. Maar dan hebben we nog steeds veel meer plekken nodig dan we kunnen halen. We willen allemaal, maar sociale woningbouw wordt echt vaak geblokkeerd door de parkeernorm die moet worden gehaald."
De Bruijn benadrukt dat hij het er wel mee eens is dat er sociale woningen moeten komen. ,,Maar laten we dan beginnen met een afwijkende parkeernorm, want het kan niet voor niks. Als sociale woningbouw gemakkelijk was, zouden we het allemaal doen. Want dat er vraag naar is, weten we."

Meedenken
Vanuit AKM is een meedenkgroep opgericht, waar omwonenden zich voor konden aanmelden. ,,Nu staat er een betonnen blok ingetekend, maar dat is natuurlijk niet het ontwerp. Daarover willen we in gesprek en er is van alles mogelijk. We willen niet over de rug van mensen gaan en een goed idee nemen we altijd mee." Ook zaken als waar de glascontainer komt te staan en het afval wordt gezet, worden besproken.
Van der Spek, die tevens plaatsneemt in de meedenkgroep, beaamt dit. ,,Of wat te denken van waar ze straks een keet moeten neerzetten of het materiaal opslaan." Het bouwvolume mag wat hem – en nog zo'n 25 omwonenden - betreft heroverwogen worden voordat gestart wordt. ,,Drie hoog bij de Ravelstraat en vijf hoog aan de kant van de Groene Kruisweg is erg fors. Kan het niet eens onsje minder? Als het wat kleiner wordt, ben je ook meteen van het parkeerprobleem af."
De Bruijn van AKM wil nu vooral graag beginnen. De startovereenkomst met de gemeente passeert in februari de raad. De Bruijn: ,,We maken nul-op-de-meterwoningen, we willen collectief vervoersgebruik stimuleren, het groen behouden en met omwonenden de plannen maken. Ik denk dat we door voldoende hoepels springen en er genoeg mogelijk is."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221959&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>