<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Start werkzaamheden Rhoonse stort

De eerste werkzaamheden in aanloop naar de bodemsanering en herinrichting van de voormalige Rhoonse stort starten op maandag 12 november. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer vijf weken. De eerste week vinden de voorbereidingen plaatsen, zoals het plaatsen van wegafzetting. Vanaf 19 november worden de bomen gekapt en struiken verwijderd.
Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen wordt alleen gewerkt tussen 7 en 17 uur. Aan- en afvoer vinden plaats via de Albrandswaardsedijk, Albrandswaardseweg, Schroeder van der Kolklaan en Groene Kruisweg (N492). Tijdens de kapwerkzaamheden en de voorbereidingen is de Zegenpoldersedijk afgesloten voor fietsers. Zij worden omgeleid via de Essendijk.
Na afronding van de kapwerkzaamheden wordt minimaal een zelfde oppervlak en type bos herplant (3,6 hectare), zo mogelijk in de nabije omgeving (bijvoorbeeld in het Buijtenland van Rhoon), zoals ook is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een andere aannemer en naar een geschikte plek voor het herplanten wordt momenteel gezocht. Zodra hierover meer bekend is, worden de inwoners hierover geïnformeerd.In het voorjaar van 2019 start aannemerscombinatie Ploegam – Den Ouden in opdracht van de provincie Zuid-Holland met de bodemsanering en herinrichting van de voormalige stortplaats 'Rhoonse stort', langs de Zegenpoldersedijk. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het nodig om de bomen en struiken te verwijderen die nu op de dijk groeien. Na afronding van de werkzaamheden wordt een grasmengsel ingezaaid op de Rhoonse stort en op de dijk. Het lange-afstandsfietspad LF12, het voetpad en de parkeerplaats worden opnieuw aangelegd. Op initiatief van de gemeente wordt gewerkt aan een inrichtingsplan, dat verder gaat dan de huidige bestemming (grasland) en dat zo groen en natuurlijk mogelijk is. De provincie en diverse gebiedspartijen, waaronder Vereniging de Carnisse Grienden, Stichting Bomenridders Albrandswaard, gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon en een vertegenwoordiger van de bewoners van de Havendam, werken mee aan dit inrichtingsplan.<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221959&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>