<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Zoeken naar alternatieven

RHOON - RHOON - De toekomst van Het Boerderijtje is een ongewisse. Het bestuur legt per 1 januari 2019 haar werkzaamheden neer en over de locatie waar alle activiteiten kunnen worden gehouden, wordt momenteel druk gesproken. Argos heeft namelijk te kennen gegeven dat zij de ruimte die Het Boerderijtje nu inneemt nodig heeft. 

Het was in 2000 dat Stichting Diaconaal en informatiecentrum Albrandswaard Het Boerderijtje startte aan de Dorpsdijk. Inwoners wisten Het Boerderijtje snel te vinden. Naast een vaste inloop waren er snel allerlei activiteiten te doen voor de ouderen in het dorp. Om ruimte te maken voor ontwikkeling aan de Dorpsdijk, verhuisde Het Boerderijtje in het voorjaar van 2016 naar de Klepperwei. Doordat Argos, waar de Klepperwei onderdeel van uitmaakt, die ruimte nu nodig heeft, wordt er met spoed gezocht naar een nieuw onderkomen. Daarbij heeft het bestuur van Het Boerderijtje aangegeven per 1 januari 2019 te stoppen.
Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) is voor het bestuur van Het Boerderijtje de meest logische partij om de activiteiten over te nemen. ,,Dit omdat het hun 'core business' is", vertelt Kees van der Kaaden. ,,Toen wij met hen gingen praten, waren zij enthousiast." De activiteiten zijn in de loop der tijd echter zo gegroeid, dat SWA dit er niet zomaar bij kan nemen. ,,We willen graag, maar het is niet zomaar iets wat we erbij kunnen doen", meldt interim-directeur Tjeerd van Rossen. SWA hoopt eind van dit jaar uitsluitsel te kunnen geven of het financieel een haalbare kaart is. Tot die tijd helpt de stichting om de clubs van Het Boerderijtje elders onder te brengen. ,,Bijvoorbeeld naar De Boekenstal, maar dat is niet gemakkelijk, want die zit al redelijk vol. Andere uitwijkmogelijkheden zijn het JCA en wijkcentrum Portland. Maar JCA is dan al lastig omdat je daar niet even naartoe loopt met je rollator."
Van Rossen is van mening dat Argos een deel kan oppakken. En ook Argos zelf staat er niet onwelwillend tegenover. ,,Door nieuwbouwplannen voor Breede Vliet verwachten we half februari 2019 dagbehandeling-cliënten uit Hoogvliet, dus hebben we de ruimte van Het Boerderijtje nodig. Maar we hebben in overleg aangeboden dat Het Boerderijtje gebruik kan maken van een deel van de brasserie en appartementen die leeg staan, totdat de nieuwbouw van Klepperwei komt", reageert Wilfred Schouten van Argos. ,,We willen absoluut Het Boerderijtje erbij houden. Die mensen hebben een toegevoegde waarde."
Kees van der Kaaden van Het Boerderijtje zegt dat dit geen geschikte ruimtes zijn voor de activiteiten. ,,Bij een klein clubje is een appartement mogelijk, maar er zijn ook grotere clubs en er is ook veel licht nodig. En als we de inloop in de brasserie doen, hebben we geen eigen spullen of afscheiding."
Van der Kaaden meldt dat ze proberen om alles bij elkaar te houden tot 1 januari, voor het geval SWA het overneemt. ,,Maar als dat niet gebeurt, valt alles uiteen." Wim Spoormaker, kartrekker van het eerste uur van Het Boerderijtje: ,,Als niemand het overneemt, gaan we als bestuur nog wel een poosje door. Je laat niet zomaar alles los na al die jaren. Maar het zal allemaal teruglopen dan."
Van Rossen van SWA: ,,Maar hoe dichter je bij het vuur komt, hoe dichter je bij de oplossing komt. Het punt is dat iedereen het wil behouden, maar het is niet gemakkelijk om het zomaar even over te nemen."
De gemeente laat weten met de kwestie bezig te zijn. Omdat EVA vragen stelde aan het college van b en w over de toekomst van Het Boerderijtje, wil de gemeente pas reageren als deze zijn beantwoord. EVA wil onder andere weten of er een bemiddelende rol vanuit de gemeente mogelijk is en of het college bereid is mee te denken aan alternatieve locaties in de kern van Rhoon mocht dit nodig zijn.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>