<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Parkeerdruk discussiepunt

,,Elke keer als er een marktinitiatief komt, komen we terug op het parkeerprobleem. Dat is bij de ontwikkeling van Basita, was zo bij de Hooghe Heerlyckheid en komt straks ook weer terug bij het Huis van Albrandswaard. Er zou een integraal parkeerbeleid moeten komen in het centrum van Rhoon." Richard Steger (NAP) sprak tijdens de raadsvergadering van maandag 1 oktober zijn zorgen uit over het niet kunnen voldoen aan de parkeernorm in het centrum van Rhoon. Hij deed dit bij de bespreking van een mogelijke ontwikkeling op het Louwerensplein door Frans Koot van de slagerij aan de Julianastraat. ,,Er is nu een lokale ondernemer die zijn nek uitsteekt. Het zou goed zijn als het college (van b en w, red.) zou helpen met de parkeerdruk." Steger vond op dit punt bijval maar vooralsnog werd er niet meer toegezegd dan dat er een voorbereidingskrediet komt om te kijken naar de mogelijkheden tot ontwikkeling van het stuk Louwerensplein door Koot. 

Frans Koot van de slagerij aan de Julianastraat wil het braakliggende stuk grond aan het Louwerensplein van de familie Bouman kopen en daar een nieuw pand neerzetten. Zijn slagerij zou dan daar naartoe verhuizen. Hoewel de gemeenteraad het initiatief toejuicht dat er eindelijk iets kan gebeuren op het stuk dat nu verloedert, zien de raadsleden ook beren op de weg.

,,We constateren dat er in het centrum vooral hap-snap-initiatieven zijn. We willen het college vragen om boven het centrum te hangen en met een visie te komen. Ook ten aanzien van het parkeren", reageerde Thomas van der Knaap (EVA). EVA diende hiertoe een motie in om met bewoners en ondernemers gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen voor een optimalere inrichting van het plein en de algehele verkeersveiligheid te verbeteren. De motie haalde het niet. CU-SGP, NAP, GroenLinks en PvdA schaarden zich bij de partij, de oppositie, bestaande uit VVD, Stem-Lokaal, CDA en Leefbaar Albrandswaard stemden tegen.
Wethouder Bas Boender meldde dat de motie conform het coalitiedocument was. ,,Er wordt onderzoek gedaan naar het parkeren in Albrandswaard in zijn algemeenheid. Wij ontraden de motie omdat dit al wordt meegenomen in het beleid." Desgevraagd antwoordde de wethouder ook niet op de hoogte te zijn van afspraken die destijds tussen gemeente, ondernemers en omwonenden zijn gemaakt om samen te kijken hoe het geheel verbeterd kan worden.
Fer van der Stam (Stem-Lokaal) meende nu niet het moment was om te praten over deze inrichtingszaken. ,,Ik ben blij dat er wat gebeurt. We beslissen nu over een voorbereidingskrediet om te kijken naar de haalbaarheid. Het beslissen over bouwplannen komt later, als we inhoudelijk gaan praten over de plannen." Van der Knaap was een andere mening toegedaan: ,,Als je als raad een initiatief onder ogen krijgt dat je vanaf het begin niet ziet zitten, dan moet je dat zeggen. Anders laat de je initiatiefnemer mogelijk kosten voor niets maken. Technisch gezien verlenen we alleen een krediet, maar het is veel meer dan dat."
Nu het krediet is toegezegd, kan Frans Koot doorpakken met zijn plannen. Het doel van deze fase is kijken of de plannen haalbaar en wenselijk zijn. In de stukken is te lezen dat het onderzoek zich nu vooral richt op de parkeerproblematiek en de financiële haalbaarheid van het idee.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221959&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>