<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl
De wethouders voor de komende vier jaar.
De wethouders voor de komende vier jaar.

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

ALBRANDSWAARD - Martijn Heezen, Marco Goedknegt, Mieke van Ginkel en Bas Boender zijn de nieuwe wethouders voor de komende vier jaar. Zij werden maandag 28 mei tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd.

De wethouderskandidaten waren eerder al onderworpen aan een integriteitsscreening. Op deze avond werd er door de gemeenteraad ook gestemd. Hierbij kregen Goedknegt, Van Ginkel veertien stemmen voor en vijf blanco. De laatste stem was een voorkeursstem: bij Goedknegt stemde een raadslid op Suzanne Remijn-Korteweg (VVD), bij Van Ginkel op oud-wethouder Maret Rombout (EVA). Heezen kreeg veertien stemmen voor en zes blanco, Boender kon rekenen op vijftien stemmen voor en vijf blanco stemmen.
De opengevallen plekken in de gemeenteraad door de invulling van de wethoudersposten werden opgevuld door Aad Niehot (Stem-Lokaal), Eric van der Klooster (VVD), Lennart Goudriaan (CDA) en Erwin Roelof (Leefbaar Albrandswaard).
Behalve de installatie van de nieuwe wethouders, werd er ook gesproken over het coalitieakkoord van VVD, Leefbaar Albrandswaard, Stem-Lokaal en CDA. Naast felicitaties voor de nieuwe coalitiepartners, hadden de nieuwe oppositiepartijen GroenLinks, NAP, ChristenUnie-SGP en EVA hier en daar een kritische noot te kraken. Het ging hen met name over de inhoud van het coalitieakkoord. ,,Het akkoord heeft mijns inziens geen ambitie en er worden geen concrete doelen gesteld", aldus James Scharink van GroenLinks. ,,Ik lees het coalitie-document en heb daarna nog geen idee wat de plannen zijn", sprak Scharink (GroenLinks) in tijdens de bijzondere raadsvergadering. ,,Het lijkt op: we doen een beetje van dit en een beetje van dat en we kunnen vier jaar op de winkel passen."
Op het punt van duurzaamheid, wat GroenLinks hoog in het vaandel heeft staan, noemde hij de plannen 'armoe troef'. ,,Het nieuwe college zegt de rijksoverheid hierin te gaan volgen en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat is geen ambitie maar een verplichting. En de gemeente is de plek waar het moet gebeuren." Daarbij was hij kritisch op het feit dat er volgend jaar een duurzaamheidsagenda wordt opgesteld. ,,Dan verliezen we meteen een jaar. De coalitie geeft aan dat jaar te willen gebruiken om hun kennis en het bewustzijn van de burger te vergroten. Dat vind ik opmerkelijk omdat de wethouder (Goedknegt, red.) al jaren duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. Het is te makkelijk om te zeggen dat we in 2050 klimaatneutraal zijn en hoe dat moet gebeuren daar bedenken we in 2019 in een plannetje voor."
Richard Steger van de NAP vroeg zich met name af hoe er tot de verdeling van de portefeuilles was gekomen. Marco Goedknegt krijgt de thema's financiën, economie en duurzaamheid, Martijn Heezen buitenruimte, sport en educatie, Bas Boender ruimtelijke ordening (inclusief wonen) en Mieke van Ginkel neemt het sociaal domein en kunst en cultuur op zich. Steger: ,,De zwaarste thema's, bijvoorbeeld wonen, liggen nu bij de meest onervaren bestuurders." Steger merkte verder op 'bijna niets nieuws' in het document te lezen. ,,We willen niet terug naar de situatie van vier jaar geleden. Dat er geen haalbare plannen in het coalitie-document staan, geeft zorgen. De NAP blijft constructief maar kritisch."
Thomas van der Knaap (EVA) vroeg zich ook af hoe het met de nieuwe wethouders gaat lopen. ,,Er zijn twee wethouders die geen kennis hebben van politiek, een oud-wethouder die moest gaan (in 2015 bij de val van het college) en een wethouder uit de vorige collegeperiode."
Verder ging hij ook inhoudelijk in op het akkoord. ,,Het is continuering van het beleid met hier en daar een verbetering. Oké, het is een akkoord op hoofdlijnen, maar er wordt zelfs geen richting aangegeven." Als voorbeelden haalde hij het thema wonen aan. ,,Er liggen op dit gebied grote opgaven. Bijvoorbeeld hoeveel woningen willen we nog toestaan en kunnen we nog toestaan? Er wordt gevraagd om duidelijke keuzes en nu is er een coalitie gevormd die hierin altijd verdeeld is geweest."
Marco Goedknegt (VVD) vond de bijzondere raadsvergadering niet de plaats om de portefeuilleverdeling te bespreken. ,,De verdeling is zoals we die hebben voorgesteld. Verder zei hij 'de hang naar duidelijkheid' te begrijpen. ,,Maar het is een akkoord op hoofdlijnen. Daarvoor komt er een collegeprogramma waar direct mee wordt begonnen. We zullen ambities schrijven die passen bij een gemeente met 25.000 inwoners en de portemonnee die we hebben."
Van der Knaap (EVA) wilde daarop weten welke ambities er al wel zijn uitgesproken binnen de coalitie. ,,Kunt u de twee of drie allerbelangrijkste noemen waar dit college voor staat?" Goedknegt: ,,Bij mijn beoogde portefeuille is dat duurzaamheid. En ik kan bij iedere portefeuille wel wat noemen. Maar dan gaat daar nu teveel de nadruk op liggen. De komende tijd zullen we meer duidelijkheid geven in het collegeprogramma."

Foto's: fotoSJORS


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>