<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Raad buigt zich over zorg in Portland

ALBRANDSWAARD - Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om de panden van de Stichting Eerstelijns Voorzieningen (SEVP) aan de Langstraat in Portland en de daarbij behorende leningen over te nemen. Hiermee is een bedrag van 5,4 miljoen euro gemoeid. ,,Hiermee kunnen de eerstelijns voorzieningen behouden blijven in Portland en krijgt de gemeente zeggenschap over haar eigen positie", aldus wethouder Hans van der Graaff.

In 2007 werd de SEVP opgericht om te zorgen voor de zogenaamde eerstelijns voorzieningen als een huisarts en apotheek in de wijk Portland. Twee ondernemers sloten hiertoe een lening af van in totaal 3,8 miljoen euro. Het ging om een lening van 1 miljoen euro, die na tien jaar moest worden afgelost, en een van 2,8 miljoen euro, die na dertig jaar moest worden voldaan. De voorwaarde waarop de twee ondernemers, die de SEVP vertegenwoordigden, de lening konden krijgen bij de BNG Bank, was dat de gemeente garant zou staan. ,,Toen de termijn van tien jaar verliep, kon de SEVP niet aan haar verplichtingen voldoen en werd de gemeente aangesproken op haar garantstelling", legt wethouder Van der Graaff uit. ,,Dus de SEVP was niet in staat dat miljoen op tafel te krijgen en waarschijnlijk ook niet die 2,8 miljoen euro. Daarnaast hadden we ook twijfels of de SEVP de rente, die over de leningen moet worden betaald, wel kon betalen."
Het uitgangspunt van het college is het behoud van de voorzieningen op het gebied van gezondheid in Portland. Van der Graaff: ,,Wij willen dat de continuïteit van de zorg in de wijk wordt veilig gesteld. Maar de constructie die er lag, was een te groot risico voor de gemeente. We hadden een groot bedrag openstaan, amper onderpand en konden de kosten op niemand verhalen. En we willen niet dat het gezondheidscentrum verdwijnt." In de panden aan de Langstraat zijn nu naast een huisarts en apotheek onder andere verloskundigen, logopedie en een osteopaat gevestigd.

De opzet is om nu de gehele lening te herfinancieren bij de BNG Bank. Daar zit ook nog die 1 miljoen euro bij, die vorig jaar al had moeten worden afgelost. ,,Ja, het bedrag ligt nu hoger. Maar gezien de situatie is dit denk ik het beste dat de bank ons kan bieden", meent de wethouder.
Doordat de gemeente de panden in haar bezit krijgt, kan het daar gelden uit halen. ,,We verhuren het pand aan ondernemers. De ondernemers die er al zitten, gaan huur aan de gemeente afdragen. Dat gebeurt dan marktconform."
Toch zullen de opbrengsten van de huur niet alle kosten kunnen dekken. Er blijft jaarlijks een gat openstaan van rond de 50.000 euro voor de komende veertig jaar. ,,De voordelen zijn dat de gemeente de panden in 2058 in haar bezit heeft en dat er geen voorzieningen verloren gaan. En dat laatste was de inzet."
Het dossier wordt besproken in de raad van maandag 5 maart.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>