<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Zelfstandig

En zo gebeurde er in de raadsvergadering van 5 februari toch nog iets moois. Via een motie riep de fractie van Stem-Lokaal het college op zich volledig in te zetten om de 'zelfstandigheid van de gemeente Albrandswaard te bevorderen'.
De motie haalde het niet…te veel 'open deur' voor de rest van de gemeenteraad. En toch vond ik het een mooi moment. Met deze motie is de gemeenteraad namelijk weer unaniem voor behoud van onze zelfstandigheid. De motie werd immers ingediend door de enige fractie binnen de raad die voorstander was van samenvoeging van Albrandswaard met Barendrecht en Ridderkerk. Het verkiezingsprogramma van OPA Albrandswaard, het verkiezingsprogramma waarop de drie fractieleden van Stemlokaal in 2014 in de gemeenteraad van Albrandswaard zijn gekozen, pleitte immers voor samenvoeging. Maar kennelijk heeft de overstap naar Stem-Lokaal ook dit inzicht doen veranderen. Voor het college is de aanmoediging die in de motie stond overigens niet echt nodig. We doen namelijk niet anders dan de zelfstandigheid van de gemeente Albrandswaard voorop stellen. Ik heb hier al eens eerder aangegeven dat we hard werken om van de BAR-samenwerking een succes te maken. Dat is immers mede de waarborg voor het behoud van onze zelfstandigheid.
Maar ook buiten de BAR zijn we daarin zeer actief; bijvoorbeeld richting de provincie Zuid-Holland. De positie van de provincie is belangrijker geworden nu in het regeerakkoord van dit kabinet de provincie meer mogelijkheden heeft gekregen om gemeentelijke herindelingen van bovenaf op te leggen. Wij waren, in onze rol als voorzitter van de BAR, dan ook met een flinke delegatie aanwezig bij de vergadering van de commissie Bestuur van de Provinciale Staten. Op de agenda stond het rapport van Berenschot over gemeenten die onderling samenwerken, en de houdbaarheid van deze vormen van samenwerking in de toekomst. Onze BAR-samenwerking was een belangrijk onderwerp van onderzoek in dit rapport. Onze constatering is wel dat een flink deel van de provinciaalse commissieleden de BAR-samenwerking meer lijkt te zien als een opstap tot een gemeentelijke herindeling, dan als een duurzame oplossing voor onze zelfstandigheid. En dat er door de leden van deze provinciaalse commissie wel heel erg door een omgekeerde verrekijker naar gemeenten wordt gekeken. Er is in deze discussie dus nog wel een wereld te winnen. Maar ik blijf geloven dat de kracht van de argumenten uiteindelijk de doorslag zal geven. Het behoud van onze zelfstandigheid blijft voor ons college hhoog in het vaandel staan. Zoals dat al meer dan 30 jaar bij de diverse colleges het geval is geweest. Bijna altijd unaniem gesteund door onze gemeenteraad en de politieke partijen, die daar door de jaren heen in vertegenwoordigd zijn geweest. De ommezwaai van de fractie Stem-Lokaal heeft deze unanimiteit gelukkig weer hersteld.

Hans van der Graaff,
wethouder


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>