Logo deschakelalbrandswaard.nl
Een impressie van hoe de gymzaal eruit kan komen te zien.
Een impressie van hoe de gymzaal eruit kan komen te zien.

Nieuwe gymzaal Rhoon krijgt gestalte

RHOON – De nieuwe gymzaal in Rhoon kan uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 in gebruik genomen worden. Dat meldde wethouder Maret Rombout in de Beraad en Advies van maandag 19 februari. Het merendeel van de leden van Beraad en Advies reageerde hierop dat dat nog erg ver weg was. ,,Maar dan heb ik een ruime marge genomen", aldus Rombout.

De leden van Beraad en Advies kregen maandagavond een presentatie te zien van een eerste ontwerpschets, dat was gemaakt door leerlingen van SUS Ateliers van de Hogeschool Rotterdam. De gymzaal wordt daarbij zo duurzaam mogelijk gebouwd en krijgt twee meter extra aanbouw en wordt twee meter hoger. De gymzaal blijft wel op dezelfde plek staan.

Een nieuwe groep leerlingen buigt zich de komende tijd over het definitieve ontwerp, dat naar verwachting eind juni van dit jaar klaar is. Uiteindelijk moet dat resulteren in de sloop en heropbouw van een nieuwe gymzaal. De bedoeling is om dat rondom de zomerperiode van 2019 te doen zodat zo min mogelijk partijen er last van hebben. Ook wil de wethouder proberen om de MBO-studenten de gymzaal dan te laten bouwen.

Parkvisie
In het eerste ontwerp van de leerlingen is ook de ontwikkeling van het park betrokken. Dat was de opdracht van het college van burgemeester en wethouders. Echter, leden van Beraad en Advies gaven te kennen dat zij de ontwikkeling van het park, de zogenoemde parkvisie, graag gescheiden zien van de herontwikkeling van de gymzaal. Frans van Zaalen (ChristenUnie/SGP): ,,Het is leuk gedaan zo; heel creatief. Maar we willen gewoon het liefste zo snel mogelijk een gymzaal bouwen." Gerard Schuitemaker (CDA): ,,Het zijn prachtige ontwerpen, maar we moeten ons eerst richten op de gymzaal."
Stem-Lokaal, PvdA en de VVD zouden graag zien dat een punt in het raadsbesluit, namelijk dat 'de ontwikkeling van de buitenruimte als inspiratie kan worden gebruikt', geschrapt wordt.
Thomas van der Knaap (EVA) wees erop dat er staat dat het plan als inspiratie kan worden gebruikt. ,,Dat betekent niet dat dat ook zo wordt." Gerard Schuitemaker (CDA): ,,Het is misschien slechts inspiratie, maar het leidt wel af." Fer van der Stam (Stem-Lokaal): ,,Laten we ons nu eerst bezighouden met de gymzaal."

Het onderwerp wordt opnieuw besproken in de gemeenteraadsvergadering in juni. Voor die tijd, op 13 maart, is er een bijeenkomst voor omwonenden, meldde wethouder Rombout.
Mogelijk volgt er in de raadsvergadering een amendement om het beslispunt over inspiratie over de ontwikkeling van het park te schrappen.

Meer berichten