Logo deschakelalbrandswaard.nl

Play-In LBF

Harmonievereniging La Bona Futura laat veel van zich horen en zien tijdens dit 120-jarig jubileumjaar. Zaterdag 7 oktober houdt LBF een 'Play-in' in De Brinkhoeve aan de Kerkstraat 12 in Poortugaal.
Muziek, ontmoeting, uitdaging, lunch, gezelligheid en aansluitend concert zijn de ingrediënten voor een dag muziek, onder de bezielende leiding van Sjaak Verloop. Muzikanten kunnen zich tot 15 september aanmelden om mee te doen via een formulier op de website labonafutura.nl. De kosten voor deelname bedragen 10 euro. De Play-In is van 9.30 tot 15.30 uur, de inloop vanaf 9 uur. Het afsluitende concert begint om 16 uur.

Reageer als eerste
Meer berichten