Logo deschakelalbrandswaard.nl
  • Alles
  • (8)
    Evenement

Denk mee over duurzame afvalinzameling

donderdag 20 juni 19:30 uur

ALBRANDSWAARD – Wie wil meedenken over een nieuwe manier van afvalinzameling in Albrandswaard is welkom bij  één van de bijeenkomsten in Rhoon, Poortugaal of Portland. De eerste avond is op donderdag 6 juni in wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41 van 19.30 tot 21.30 uur.

De andere twee avonden vinden plaats op donderdag 20 juni in de kantine van voetbalvereniging sv Poortugaal en op dinsdag 2 juli bij voetbalvereniging WCR in Rhoon. Beiden avonden starten om 19.30 uur tot circa 21.30 uur.

Programma

Wethouder Martijn Heezen, verantwoordelijk voor het afvalbeleid in Albrandswaard, heet de bezoekers welkom. Vervolgens vertelt een landelijke expert op het gebied van afvalinzameling welke aanpak gekozen is in gemeenten die goed scoren op het verminderen van restafval. Hierna gaan de gemeente en BAR Afvalbeheer graag met de inwoners van Albrandswaard in gesprek om met elkaar te bedenken welke manier van afvalinzameling het beste zou werken in Albrandswaard.

Goed voor grondstoffen

Nu nog staat Albrandswaard op plaats 297 van de ranglijst voor afvalscheiding van 353 Nederlandse gemeenten. Dat kan dus veel beter. Maar als de gemeente meer (en beter!) grondstoffen zoals papier, glas, textiel en GFT wil aanbieden en minder restafval, dan moet er wel iets gebeuren. De inbreng en inzet van de inwoners van Albrandswaard zijn daarbij onmisbaar.


deel deze activiteit